Nabízíme kurzy pro děti i dospělé, jednorázové (např. před Vánoci, Velikonoci, v rámci nějakých oslav - třeba Dne dětí…) nebo  několik na sebe navazujících. Pokud budete mít zájem, můžeme uspořádat kurzy přímo u vás, nebo pouze jako zpestření pro vaše zaměstnance či jiný kolektiv lidí…Veškerý materiál zajistíme.

Dále nabízím keramické kurzy přímo u mě v keramické dílně. Informace na telefon.


Každoročně pořádáme keramické kroužky na některých mateřských i základních školách. 
Více informací získáte na tel. č. 733109015 nebo emailu kadleckova.k@seznam.cz.

Keramické kurzy pro veřejnost